Monday, November 17, 2008

To the whanau, arohanui

Nga Kapua Whakapipi E Tere Ake Nei Kamanawa (the small clouds that breakaway soon return to regroup as one)

No comments: